Un dels primers punts del passat ple de Figueres era la inclusió d’urgència de dos punts en l’ordre del dia de la sessió: la proposta relativa a modificar inicialment la Base 11.2 de les que regeixen el pressupost general per a l’exercici de 2015. i la proposta relativa a fixar els càrrecs electes que es desenvoluparan en règim de dedicació exclusiva i parcial. Aquests dos punts suposaven, per una banda, un augment del 30% de les retribucions que reben els regidors de la corporació i, per l’altra, una ampliació de les dedicacions dels regidors (d’una a quatre dedicacions exclusives amb un sou de 55.000 euros bruts anuals, i de dues a tres dedicacions parcials de 25 hores setmanals amb un sou de 30.000 euros bruts anuals). Segons la proposta, les retribucions per assistència a reunions també augmentava un 30%.

Aquests augments comportaven que el cost del govern fos de 402.524,20 euros (el govern sortint costava 262.218,30 euros). L’increment era de més del 50%, i al final del mandat hauria suposat més d’1.600.000 euros. Així mateix, el cost del total de regidors de l’Ajuntament seria de 524.726,80 euros, quan el mandat anterior era de 341.856,30 euros. L’increment també seria de més del 50%, i al final del mandat hauria suposat gairebé 2.100.000 euros.

Tota l’oposició en bloc (ERC, CUP, Ciutadans, PP i Compromís d’Esquerres per Figueres) va votar en contra d’aquesta inclusió, proposada pels dos grups membres del govern, CiU i PSC. El resultat de la votació va suposar una sorpresa, ja que, en un primer moment, el PP havia arribat a un acord amb el govern per votar a favor d’aquests punts, vots que indispensables per fer efectiva la proposta de CiU i PP.