Aquest matí, l’Associació de Veïns de Les Forques, amb el suport de IAEDEN-Salvem l’Empordà, la Plataforma d’Afectats per la pobresa i la hipoteca de Figueres (PAPH) i diverses veïnes del barri de Les Forques afectades per l’activitat de l’empresa Fricafor de Vilafant, han fet pública una denúncia i la posada en marxa de noves accions judicials contra l’escorxador que aquesta empresa té instal·lada al municipi. Fricafor, dedicada a l’especejament de bestiar, acumula una sèrie d’irregularitats administratives d’ençà que fa 13 anys es va instal·lar al barri de Les Forques. Ara, gràcies a una nova llicència ambiental atorgada per l’Ajuntament de Vilafant, s’hi permetrà una ampliació del 33% del volum construït i un augment de l’activitat industrial.

L’escorxador de Fricafor es troba en una zona industrial mixta, on és compatible la construcció d’habitatges i l’activitat industrial, sempre que aquesta tingui un volum i unes condicions adequades per a l’habitabilitat dels veïns. En un dels primers reportatges publicats a La Fissura, ja vam parlar de la lluita d’una família del barri per denunciar les irregularitats administratives de l’empresa i el frau en els nivells de producció segons la categoria industrial a què suposadament es cenyia. El soroll continu, l’olor de purins i, fins i tot, els danys materials als habitatges provocats pels camions de l’empresa els han dut diverses vegades davant els tribunals i el Síndic de Greuges. IAEDEN-Salvem l’Empordà també denuncia des de 2011 que, a més dels problemes ambientals que la indústria causa als veïns, Fricafor acumula una sèrie d’expedients sancionadors emesos pel Departament de Medi Ambient i Territori per manca de realització de controls, informe de l’entitat mediambiental ECA desfavorable… Malgrat les multes, el Departament de Medi Ambient i Territori no té competències per investigar i remet les queixes a l’Ajuntament de Vilafant, que sempre s’ha mostrat favorable als interessos econòmics de l’empresa a pesar de les irregularitats.

De fet, la darrera actuació municipal a favor de l’empresa ha estat la concessió d’una nova llicència ambiental per l’ampliació de l’activitat industrial, atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant el darrer mes de maig. Aquesta ampliació, segons els convocants de la roda de premsa d’aquest matí, permetria un increment del 33% del volum construït de l’escorxador, una autorització de nova edificabilitat de 3.280m2 i 12m2 de sostre nou i la instal·lació de 9 quadres de bestiar amb capacitat per 115 animals. Cal tenir en compte que, segons els càlculs que en fan els veïns afectats, la producció industrial actual ja no s’ajusta a la que certifica segons la seva categoria industrial.

És per aquests motius que les entitats i veïnes denunciants reivindiquen l’anul·lació i la denegació de l’ampliació de l’activitat industrial, per la qual cosa els serveis legals d’IAEDEN-Salvem l’Empordà ja han interposat dos recursos de reposició contra la llicència. Recursos que, expliquen, no han estat tramitats ni contestats per l’Ajuntament. A més, exigeixen que es practiquin les inspeccions necessàries per expedientar les irregularitats amb les quals incorre l’empresa i, en darrer cas, demanen a l’Ajuntament que emplaci a l’escorxador a traslladar-se al polígon industrial del municipi si la seva activitat no es fa compatible amb l’habitabilitat dels veïns.