Dimecres passat, IAEDEN-Salvem l’Empordà va anunciar que, davant la passivitat de l’administració pública, portarà a judici a l’Ajuntament de Cantallops. L’entitat ecologista fa anys que lluita per denunciar la contaminació dels aqüífers de la comarca per l’excés de nitrats procedents de les explotacions ramaderes; i ha demanat reiteradament que es dicti una moratòria a les tramitacions de noves granges o a l’ampliació de les existents fins que no es reverteixi l’estat del subsòl. Aquesta vegada, el recurs contenciós-administratiu contra l’Ajuntament de Cantallops ve motivat per l’estat de la granja Els Noguers, del mateix municipi, que ja estat denunciada en anteriors ocasions per no complir els condicionants ambientals bàsics de la llicència d’activitat ramadera.

Entre els incompliments que recull el contenciós administratiu presentat per l’entitat, en destaca l’obsolescència observada a les infraestructures de la granja, que afirmen que es troba en un estat “de deteriorament generalitzat”. Asseguren que la granja ha tingut un funcionament irregular des dels seus inicis en no comptar amb les fosses de purins obligades i amb la capacitat mínima d’emmagatzematge a la qual obliga la llicència ambiental. A més, afirmen que la indústria no compta amb una canalització de les aigües plujanes de les naus per evitar la contaminació, així com tampoc una zona de desinfecció de vehicles, guals sanitaris o instal·lacions de llatzeret pel bestiar malalt. Asseguren que fins i tot s’ha pogut fotografiar bestiar mort fora la granja sense cap mena de compliment dels requisits ambientals i sanitaris bàsics.

Segons informa Salvem l’Empordà, la granja Els Noguers de Cantallops va iniciar els tràmits per ampliar la seva activitat de 720 porcs a 1222. En tractar-se d’una indústria molt propera al nucli urbà i amb habitatges existents a menys de 100 metres, 78 veïnes del municipi ja van presentar l’any 2016 una denúncia davant el que consideraven “un incompliment reiterat de les condicions imposades per la llicència ambiental” i en demanaven el tancament. L’ampliació projectada, segons l’entitat, preveu arribar fins als límits d’una zona declarada urbanitzable segons el plantejament urbanístic vigent i es troba molt a prop de la riera d’en Torrelles. Salvem considera que existeix un risc potencial de contaminació d’aigües i, per tant, d’afectació a la salut per la proximitat amb zones habitades.

Davant aquests fets, l’entitat ha presentat un contenciós contra l’Ajuntament de Cantallops en considerar que “s’està posant en entredit l’interès i la salvaguarda de les aigües del municipi” i exigeixen el tancament definitiu de la granja per l’incompliment reiterat de la llicència ambiental. A més, demanen a l’Ajuntament de Cantallops que incoï un expedient sancionador per depurar responsabilitats derivades del funcionament irregular de la granja, la impossibilitat de renovar la llicència ambiental i declarar nul·la la que va atorgar-se l’agost de 2008.