El passat mes d’agost, l’Alcaldessa Marta Felip anunciava a la premsa que la Clínica Bofill s’instal·laria a les dependències d’una part de l’antiga seu de la Societat Coral Erato i que aquesta recuperaria la seva sala de ball gràcies a les obres que els promotors hi realitzarien. Al darrer ple de l’Ajuntament de Figueres es va viure un intens debat entre el grup municipal de la CUP i el Govern, arran de la proposta de modificar puntualment el Pla General d’Urbanisme per a l’addició de l’ús sanitari a la finca de la plaça Anselm Clavé. Aquesta és la darrera modificació del pla general des que Nova Cadieisa S.A. i Fundació Privada Miquel van entrar a formar part de la propietat de la finca.

 

L’EDIFICI

L’immoble subjecte a aquesta modificació forma part de la seu de l’entitat centenària Societat Coral Erato, situada entre la plaça Anselm Clavé i el carrer Escoles. Aquesta disposava d’una sala d’actes a la planta baixa que havia sigut l’antiga sala de ball de la societat i més tard també discoteca. A partir d’un conveni de 1999 entre l’Ajuntament i la Societat Coral Erato, es va acordar la qualificació d’aquest espai com a equipament d’ús públic, acollint el centre per a joves Sala Ictineu i una sala polivalent.

Tot va canviar, però, amb l’adquisició del dret de vol sobre la Sala Ictineu per part de Nova Cadieisa S.A. i la Fundació Privada Miquel (ambdues relacionades amb la família Miquel), l’any 2003. Aquesta operació s’ha d’entendre en el marc de la crisi patrimonial dels casinos i ateneus figuerencs, econòmicament necessitats per mantenir les seves seus socials. Després d’una suspensió de la llicència d’obres per a preservar un local d’ús públic, un acord de 2005 entre els nous titulars i l’Ajuntament va preveure destinar l’immoble a la construcció de quaranta habitatges assistencials per a la gent gran i destinar la planta baixa a usos comuns dels habitatges i a sala d’actes i exposicions. Aquesta modificació va quedar compresa en el marc del Pla d’Habitatges Assistencials 2005-2007, en el que es considerava la necessitat de què la ciutat disposés d’un programa habitacional per garantir l’accés a un habitatge a un preu assequible, fent especial esment als joves i a la gent gran. En funció d’aquest acord es va concedir un augment d’edificabilitat per poder aixecar quatre pisos amb deu habitatges a cada un. La pèrdua per part de l’Ajuntament d’un local d’ús públic també s’havia de veure compensada econòmicament i els nous titulars, a més, es comprometien a reemborsar a l’Ajuntament la inversió feta de 16.500.000 pessetes per la remodelació de la planta baixa.

Al maig de 2007, i sense la construcció dels habitatges assistencials, es va establir un nou conveni entre l’Ajuntament, la Fundació Miquel i la Societat Coral Erato, per destinar la sala polivalent de la planta baixa a usos socioculturals, deixant sense efecte les compensacions fixades a l’anterior conveni. S’hi va incloure una clàusula que indicava que, si en un termini de tres anys l’ús del local no s’havia posat a disposició de l’Ajuntament, la Fundació Privada Miquel hauria d’indemnitzar al municipi amb 300 euros per cada mes de retard.

Arribats a 2015, i amb les obres aturades des de fa vuit anys, l’Ajuntament anuncia que la nova intenció del propietari és la d’instal·lar-hi una seu de la Clínica Bofill i que aquest arrendament permetrà construir una sala de ball als baixos. Per fer possible l’establiment de la clínica, ha estat necessària una altra modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que permet la inclusió de l’ús sanitari entre els previstos per a l’immoble.

 

LA CUP DEMANA EXPLICACIONS AL PLE

Durant el debat sobre l’aprovació de la modificació del Pla General, el regidor del grup municipal de la CUP, Lluís Armengol, va voler recordar a l’alcaldia quines han estat les successives modificacions a les quals ha estat subjecte aquest immoble, remarcant que aquesta darrera seria “l’últim pas per convertir en un ús privat un edifici que inicialment era un equipament d’ús públic”, i que ens trobàvem davant d’una “operació clarament especulativa, en detriment d’un dèficit existent a Figueres com és l’habitatge assistit per la gent gran, sense cap compensació”.

Armengol va apuntar que, amb la instal·lació de la Clínica Bofill a tres de les plantes de l’edifici, es “reduiria l’espai destinat a habitatges assistits de 40 a 10”, ús pel qual es va permetre, deu anys enrere, un augment d’edificabilitat. L’espai destinat a la sala de ball de la planta baixa tindrà una superfície de 212 m2, gairebé una tercera part de la que es disposava l’any 1999. Respecte a aquesta planta baixa, va declarar que “cada conveni ha anul·lat disposions compensatòries i molts diners s’han perdut pel mig”.

Felip, que en tot moment va qualificar la intervenció d’Armengol com a “relat” insistia en el fet que, tractant-se inicialment de “pisos protegits de propietat privada, el propietari podia fer-ne el que volgués i llogar-los al preu que trobés convenient”, i que, per tant, la motivació econòmica no variava en funció de l’ús. El Pla d’habitatges assistencials, però, ja deixava clar que, a causa del caràcter privat del propietari i el promotor dels habitatges, aquests s’haurien de gestionar des d’una entitat o fundació sense ànim de lucre. És, de fet, el que succeeix amb la major part d’habitatges destinats a polítiques d’habitatge al municipi: són immobles propietat d’entitats sense ànim de lucre amb les quals l’Ajuntament de Figueres ha establert un conveni de col·laboració.

En la discussió al ple, l’alcaldessa es va emprar com a argument que l’immoble en qüestió és propietat de la Societat Coral Erato i que aquesta l’arrendava a Nova Cadieisa S.A. Tot i així, segons el registre de propietat, totes dues entitats privades són titulars de la finca.

 

UNA ACTUACIÓ COMPLETAMENT LEGAL

L’alcaldessa va justificar l’oportunitat de modificació del pla per revitalitzar la zona de la plaça Triangular i el carrer Sant Pau, a la vegada que Armengol li contestava que “són precisament aquestes famílies i grans propietaris les que estan deixant podrir els edificis de la zona a l’espera de l’ocasió de millor negoci”. Li va recordar, també, que pròximament s’ha de tractar el tema de la Sala Edison, que es troba en una situació similar.

Tots els grups municipals que van intervenir al debat van coincidir en el fet que es tractava d’una “operació completament legal”, i que compta amb el vistiplau dels tècnics municipals. Felip va declarar, també, que com a compensació, s’han destinat a zona verda uns terrenys del mateix propietari al barri de la Marca de l’Ham. Tot i que la modificació puntual del pla general d’ordenació urbanística s’ha acabat aprovant al plenari d’octubre, les obres ja fa mesos que van començar.

 

UNA HISTÒRIA RECORRENT

Durant el darrer ple de l’Ajuntament també es van aprovar les personalitats i entitats guardonades amb la Fulla de Figuera de la ciutat. La CUP va aprofitar per recordar, arran del nomenament de l’exalcalde Marià Lorca, que durant la seva etapa al consistori, va tenir lloc la requalificació dels terrenys municipals –inicialment destinats a terreny agrícola o equipaments supramunicipals- per la qual es va permetre la construcció del supermercat Maxor, també propietat de la família Miquel, amb qui llavors unia una gran amistat. El TSJC va emetre llavors sentència contra la creació del pla especial i sobre la concessió de la llicència per la construcció del supermercat.