La Plataforma d’Afectats per la Pobresa i la Hipoteca de Figueres i la Taula Energètica van convocar ahir una concentració després de l’última decisió del Partit Popular espanyol respecte de l’última llei catalana en matèria d’habitatge. El Partit Popular de Mariano Rajoy ha manifestat la seva intenció de tombar la Llei 24/2015 d’emergència habitacional i talls de subministraments per portar-la al Tribunal Constitucional abans que finalitzi aquest mes d’abril. A la concentració hi van assistir una quarantena de persones que van empaperar la seu del grup municipal del Partit Popular amb el lema “La ILP no es toca!”. Aquesta acció és una convocatòria coordinada que s’ha repetit a diferents municipis de Catalunya i Espanya. A Girona, la convocatòria va reunir a més de tres-centes persones que van manifestar-se pels principals carrers de la ciutat fins a acabar a la plaça del Vi. A Figueres, a més, la PAPH i la Taula Energètica preveuen noves accions en els pròxims dies.

La Llei 24/2015 va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya després d’una forta mobilització al carrer de les plataformes i entitats promotores (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Aliança Contra la Pobresa Energètica i Observatori DESC). La llei planteja mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica. Per una banda, garanteix el reallotjament a les famílies amb desnonament, obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies, obliga a l’augment del parc públic d’habitatge i dota als ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca. Per altra, fa que les elèctriques assumeixin part del cost energètic de les famílies i evita el tall de subministraments bàsics.

El ple d’octubre de l’any passat, els vots desfavorables de CiU, PSC i Diego Borrego (PP) van impedir que s’aprovés la moció per a la creació d’una comissió de seguiment de la implementació de la Llei 24/2015. Aquesta moció, recolzada per la resta de partits de l’oposició i presentada per la CUP instava l’Ajuntament a establir un control en el compliment de la nova legislació, formant als professionals municipals amb les noves eines disponibles per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica. Tot i que a principis del mes de març l’Ajuntament de Figueres va organitzar una jornada de formació sobre la Llei 24/2015 per a tècnics i entitats, segons afirmen les plataformes de la convocatòria d’ahir, les mesures urgents que planteja la llei no s’han començat a implementar al municipi.

Per altra banda i en relació a les polítiques municipals d’habitatge, el regidor d’Habitatge Pere Casellas va manifestar al ple d’octubre de 2015 la intenció de “replantejar” la Comissió d’Habitatge municipal, que havia sigut desmantellada amb la nova legislatura. Avui, aquesta comissió no s’ha convocat encara. Tampoc s’ha fet pública cap compra de pisos que preveia el dictamen relatiu a disposar dels fons dineraris afectats al Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge per a l’exercici dels drets d’adquisició preferents d’habitatges aprovat al ple d’octubre. El document proposava l’adquisició per part de l’Ajuntament de pisos provinents de desnonaments i dacions en pagament per destinar-los a polítiques socials, emparant-se en el Decret Llei de Mesures Urgents en Matèria d’Habitatge de maig de 2015.