El passat divendres, la Plataforma d’Afectats per la Pobresa i la Hipoteca de Figueres (PAPH), veïnes de Vilafant en nom propi i la IAEDEN-Salvem l’Empordà van presentar les al·legacions a la modificació puntual del PGOU de Vilafant a l’àmbit de la zona industrial de Fricafor. Aquesta modificació contempla una ampliació de l’activitat de l’empresa càrnia Fricafor, que passaria de tenir una producció de 50 a 150 tones al dia –convertint-se en un escorxador de categoria 4–, activitat incompatible amb l’existència de la zona residencial que envolta la indústria. A més, les entitats i les afectades alerten que la producció de l’empresa suposaria un increment de les molèsties per tràfic, soroll, olors, ja existents des de fa dotze anys.

Tot i aquest increment, una de les famílies afectades ja fa temps que manifesta els seus dubtes sobre l’actual producció de Fricafor, abans de l’aprovació de la modificació puntual del PGOU (en parlaven fa uns mesos en un reportatge a La fissura). L’octubre del 2009, els treballadors de Fricafor es mobilitzaven alertats per la possible pèrdua de 100 llocs de treball la càrrega i descàrrega si es prohibia –com s’havia establert gràcies a un decret d’alcaldia– l’activitat durant la nit. Segons la família afectada, “amb aquelles queixes ja estaven reconeixent que mataven més bestiar del que els permet la categoria 3 d’escorxador” (50 tones/dia).

Les veïnes manifestaven aquestes sospites en una querella per prevaricació el 2011: Per una banda, si l’empresa constava d’uns 100 treballadors, aquesta suposava una plantilla prou generosa per una producció de menys de 50 t/d. El volum del negoci, de 78 milions d’euros aproximadament, també esdevenia ambigu: si es considera un preu mitjà de 4 euros/kg/canal per diferents carns, trobem una producció equivalent a 19.575.000 kg., que dividit per 313 (any restant-li un dia sense treballar), ens dóna una producció de 62,5 t/dia, una xifra superior a la permesa per un escorxador de tercera categoria (50 t/dia). Pel que fa a l’activitat de càrrega i descàrrega també s’adjuntaven uns càlculs en els quals cada camió suposaria l’arribada de 17,5 tones en canal. Amb 3 camions d’aquest tipus, doncs, ja se superaria la producció permesa per un escorxador de categoria 3.

Per altra banda, les al·legacions posen de manifest la “irregular situació de l’empresa i l’incompliment manifest de la legalitat aplicable”. De fet, al llarg d’aquests anys, la família afectada s’ha citat amb responsables del Departament de Medi Ambient i Territori, els quals els han facilitat una llista d’expedients sancionadors que ha anat cometent Fricafor: sancions per manca de realització de controls, control de l’entitat ambiental de control ECA desfavorable, etc. Malgrat les multes, el Departament de Medi Ambient i Territori, no té competències per investigar i remet a les afectades a l’Ajuntament de Vilafant, el qual ja ha estat informat dels incompliments mediambientals de Fricafor. Per aquest motiu, les al·legacions presentades consideren que “una empresa que no ha complert durant 12 anys les obligacions que l’afectaven, no pot ésser beneficiada ara amb l’ampliació de l’activitat”.

Les entitats i les veïnes entenen que l’Ajuntament de Vilafant “no pot posar-se al servei dels interessos privats de Fricafor i en contra de l’interès general dels veïns, del barri i de la seva qualitat de vida” i  en les seves al·legacions relatives a la modificació del PGOU de Vilafant acusen l’administració local d’un possible “tracte de favor a l’empresa Fricafor”. Per aquest motiu sol·licita que s’acordi “deixar sense efecte la tramitació de la modificació puntual” i “ordenar a l’empresa l’adopció immediata de les mesures correctores dels impactes i molèsties que provoca en el barri”.