El 4 de febrer de 2011 i davant d’un recurs presentat per l’Associació Naturalistes de Girona (ANG) amb el suport de la IAEDEN-Salvem l’Empordà, el Tribunal Suprem (TS) va anul·lar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i va declarar nul el Pla Parcial que regulava la zona industrial de Roses a la carretera de Vilajuïga. La sentència dictada el 2011 també va anul·lar la classificació com a sòl urbanitzable de tots els terrenys del polígon industrial que s’havia aprovat amb una modificació puntual del planejament general de Roses, reclassificació del sòl que es va declarar il·legal. En aquest punt, la Generalitat, l’Incasòl i l’Ajuntament de Roses van demanar que es declarés inexecutable la sentència per haver-se urbanitzat els terrenys i per haver-se aprovat durant la tramitació del recurs altres planejaments.

Després de nombrosos litigis interposats per les parts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem, aquest últim ha donat la raó a les entitats –entre elles la IAEDEN-Salvem l’Empordà– que sostenien la nul·litat de ple dret dels planejaments declarada pel Tribunal Suprem afectava també qualsevol acte posterior basat en aquells planejaments declarats ja il·legals. Per tot això, el Tribunal Suprem ha anul·lat les resolucions del TSJC i l’ha condemnat a reposar les actuacions i a pronunciar-se, així com resoldre el fons de l’incident amb totes les qüestions plantejades. Des del col·lectiu ecologista empordanès, ja havien constat que “l’actual problemàtica és conseqüència de la negligència de l’administració pública que es va oposar a paralitzar les obres i a suspendre l’execució del planejament”.

A banda d’aquesta sentència favorable, la IAEDEN-Salvem l’Empordà veu també les seves afirmacions legitimades amb la victòria dels veïns de Roses que havien presentat un contenciós administratiu per anul·lar el POUM municipal: “Fins ara l’Ajuntament, l’Incasòl i la Generalitat havien defensat la legalitat del polígon amb aquest nou planejament que –segons invocaven- legalitzava totes les actuacions. Gràcies al contenciós guanyat pels veïns queden invalidats tots els arguments del consistori per mantenir i desenvolupar el polígon”. Per altra banda, asseguren que “a la comarca existeixen diversos polígons industrials que mai han arribat a omplir totes les parcel·les i que primer s’haurien d’esgotar” i reivindiquen que “ja és hora que l’administració urbanística del país sigui respectuosa amb els valors naturals de la comarca i garanteixi la conservació dels connectors naturals dels espais protegits”.